מחיר למשתכן
כלכלה
דורון שחם

משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל מודיעים:
ההרשמה להגרלה השלישית של דירה בהנחה תיפתח ביום ראשון 23/10/2022 ותיסגר ב- 3/11/2022 בהגרלה יוגרלו כ-3,500 יח"ד ברחבי הארץ

תוכנית דירה בהנחה ממשיכה, 30,000 יחידות דיור, בהנחות משמעותיות לזוגות צעירים ומחוסרי דיור, יוגרלו לזכאים עד לסוף השנה, במסגרת תוכניות

להמשך קריאה »