יום: דצמבר ב27, 2023

סמים ואלכוהול

המשרד לביטחון לאומי, באמצעות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת – 105 והרשות הלאומית לביטחון קהילתי, מציעים להורים עצות וטיפים להצבת גבולות לצעירים ובני הנוער, לשם מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול

חודש דצמבר הוא חודש העלאת המודעות להתמודדות עם סמים ואלכוהול. המשרד לביטחון לאומי, באמצעות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

להמשך קריאה »
הגב' אוסנת פייביש, הגב' שרה אבוחצירה ויהודית כהן

כהונה נוספת לוועד עובדי מתנ"ס קרית אתאהיום התקיימו בחירות לנציגות העובדים במתנ"ס קרית אתא ובסיומו נבחר לכהונה נוספת וועד העובדים הקיים.

הליך הבחירות נוהל ונערך על ידי נציגי ההסתדרות במרחב חיפה, גב' לימור שמר מזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות המעו"ף במרחב, מר

להמשך קריאה »