Tag: משרד התחבורה

משרד התחבורה

לתשומת לב השבים מסיני

מהיום: משרד התחבורה יפעיל בבוקר קווי שירות ייעודיים לחוזרים מטאבה במטרה להקל על ציבור הישראלים החוזרים מסיני. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

להמשך קריאה »

משרד התחבורה לבעלי הרכב שתוקף רישיונם הוארך בעקבות משבר הקורונה: חובה לבצע את מבחן הרישוי השנתי לרכב ("טסט") עד ה-17 במאי

בחלק ממכוני הרישוי לרכב הורחבו שעות הפעילות בשבועיים הקרובים, במטרה לתת מענה לביקוש הגדול למבחני הרישוי השנתיים לרכב ("טסטים") ולצמצם

להמשך קריאה »