Day: נובמבר 16, 2023

הרס של מקלט אחרי השיפוץ עברש

למרות שיפוץ והכשרת המקלטים הציבורים על ידי העירייה, נמשכת תופעת הוונדליזם הפוגעת בכשירותם – העירייה פונה לתושבים לדווח על כל מפגע במקלטים למוקד העירוני

בתחילת פרוץ המלחמה פתחה והכשירה עיריית חיפה את המקלטים הציבוריים, על מנת שיוכלו לשמש את התושבים בכל זמן ולשהות ארוכה

להמשך קריאה »