יום: אוקטובר ב17, 2023

מכתב מיוחד (מצורף) שנשלח על ידי קבוצת אדני ההודית

תמיכה עולמיתבשבוע האחרון זכו תושבי חיפה, נמל חיפה ועובדיו לחיזוקים מכל רחבי העולם. במכתב מיוחד (מצורף) שנשלח על ידי קבוצת אדני ההודית, עליו חתומים כל מנהלי הקבוצה נכתב: "אנו כואבים עד עמקי נשמתנו את המאורעות הטרגיים שהתרחשו בישראל.

למרות שקשה להביע עד כמה אנו כואבים, דעו שמחשבותינו, ליבנו, ותפילותינו, איתכם, עם משפחותיהם, ועם עם ישראל כולו. הקשר העמוק

להמשך קריאה »