יום: אוקטובר ב8, 2023

המוסד לבטיחות ולגיהות

מבצע חרבות ברזל המוסד לבטיחות ולגיהות, בהנחיות בטיחות בעבודה במצב חירום של ירי טילים: המענה במקום עבודה למצב חירום נדרש להיכתב ולהופיע בנוהל, אשר כל מנהל בכלל הרמות יידרש לקבל עליו הדרכה עם קבלתו למקום העבודה, וכן הדרכה איטית שתכלול גם תרגול מעשי בתרחישים השונים.

מה המנהל נדרש לעשות במצב חירום? מה העובד נדרש לעשות במצב חירום?תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשנ"ט-1999 מגדירות את החובה

להמשך קריאה »