תנועת אומ״ץ בפנייה לרמטכ״ל: ״פיקוד העורף מבצע אימונים והדרכות לרשויות מקומיות בניגוד לכללי מינהל תקין״

יו״ר התנועה, פליצ׳ה פלד צילום יח"צ

כבר בשנת 2018 החליט אלוף פיקוד העורף לבצע את אימון הרשויות עי חברה פרטית בהליך מפוקפק לכאורה שיש בו הפרה בוטה וחד צדדית ללא קבלת אישור מהגורמים הממונים.

יו״ר תנועת אומ״ץ, פליצ׳ה פלד, ועו״ד יצחק מינא, יו״ר המועצה הציבורית שליד אומ״ץ פנו ב 3 לפברואר
לרמטכ״ל אביב כוכבי במכתב המפרט מידע שהגיע למשרדי התנועה.

מהמידע עולה כי במהלך שנת 2016 – במסגרת הסדרה בין פיקוד העורף לבין רשות חירום לאומית ללא כל תוקף מבחינת החלטת ממשלה ואף בניגוד לתפקידו של ראש רח"ל המשמש גם כראש מל"ח,  זאת גם ללא החלטה של שר הביטחון הממונה על שני הארגונים – העביר ראש רח"ל, את ההובלה לאימון הרשויות המקומיות לחירום לפקע"ר. באומ״ץ מדגישים שהסדרה זאת כלל אינה משנה את העובדה שהאחריות הכוללת להכנה והכוונה של הרשויות המקומיות מוטלת על ראש מל"ח ( כאמור – ראש רח"ל משמש גם כראש מל"ח) וזאת על פי החלטת ממשלה.

אנשי אומ״ץ מבקשים להדגיש כי, לכאורה, הבסיס להסדרה זאת הייתה ההבנה שלפקע"ר יש יתרון מסוים מבחינת היקף כוח אדם ( אנשי מילואים המשובצים ברשויות המקומיות) ויכולת הנוכחות ברשויות המקומיות

(יקל"ר) , דבר שיאפשר היערכות טובה יותר לאימון הרשויות המקומיות, זאת, מעבר לנושא התגוננות אוכלוסייה הנמצא באחריות ישירה ומובהקת של פקע"ר המשמש גם כראש הג"א.


 במכתבם מפרטים אנשי אומ״ץ כי בשנת 2018 החליט אלוף פקע"ר ( כנראה ללא קבלת אישור מרח"ל) לבצע את אימון הרשויות על ידי חברה פרטית ( ולא על בסיס אנשי מילואים כפי שנקבע בהסכם ההסדרה) . שינוי זה נעשה בהליך מפוקפק ויש  בו משום הפרה בוטה וחד צדדית ללא קבלת כל אישור לכך מהגורמים הממונים ואף נשלח מהנהלת רח"ל לראש מטה פקע"ר ובו הבעת תרעומת על ביצוע מעשה שלא בהתאם לסיכומים ובהליך לא נכון ולא מאושר.

בתשובתו של ראש המטה של פקע"ר צויין, שהאחריות היא של פקע"ר ולכן אינו מקבל את ההתערבות של רח"ל בשיטה שהוא רואה לנכון לממש את אחריותו והוא מפרט את האימונים שיש בכוונת פקע"ר לקיים ב 2018/2019  באמצעות חברה פרטית:

יש לציין כותבים אנשי אומ״ץ בפנייתם לרמטכ״ל: ״בשלב זה עזב במפתיע ראש רח"ל ( מר בצלאל טרייבר) את תפקידו, כך שלא היה שום גורם ברח"ל שיכול היה לעצור את התהליך״.

אנשי אומ״ץ מפרטים: ״ כדי לממש את התוכנית להעברת המשימה של אימון הרשויות המקומיות לגורם אזרחי – פרוייקט שעלותו  מיליוני שקלים – מסר פקע"ר את ביצוע הפרוייקט לחברת "אלביט"  –  חברה שהחזיקה בהסכם להפעלה הטכנית של הסימולטור הפיקודי המהווה חלק קטן מהאימון , זאת למרות
שלאלביט אין  כל ידע והבנה  לתכני ההדרכה המקצועית הנדרשת לאימון רשויות מקומיות, חמור מכך פרוייקט זה ניתן ל"אלביט" ללא כל הליך מכרזי או אחר״.

עוד הם מוסיפים: ״חברת "אלביט" שקיבלה "במתנה" וללא כל מכרז פרוייקט עתיר תקציבים, הבינה שלא יכולה לממש את התוכנית היות ואין לה את הידע הנדרש, פתחה "במכרז" שבו לכאורה נבדקו חברות שיכולות לממש את התוכנית, במסגרת זאת נבחנו מספר מצומצם של חברות ונבחרה למרבה הפלא נבחרה חברה בשם  קואוליטסט, חברה המתמחה בבחינת מערכות ממוחשבות, והיא קשורה בעסקיה עם חברת "אלביט", אבל זה לא הפריע ל"אלביט" לבחור אותה כחברה להפעלת התוכנית.

מסתבר שגם לקואוליטסט אין כל ידע בנושא הדרכה לחירום של רשויות מקומיות , לכן, כדי לבצע את הפרוייקט , בחרה קואוליטסט  את חברת "תנופה" לביצוע העבודה בעבורה״.

בתנועת אומ״ץ טוענים שהפקע"ר דורס כל תהליך סדור של מכרז, ללא אפילו בחינה עניינית של חברות אזרחיות המתמחות בנושא. למעשה,  הפקע"ר מקיים תהליך שלם הנגוע בחוסר שקיפות, חוסר סבירות והגובל בחשד לשחיתות.  אם היה מתקיים הליך מסודר של מכרז טוענים באומ״ץ, קרוב לוודאי שהייתה נבחרת חברה  בעלת ידע וניסיון בתחום כגון: חברת "תנופה" – או חברה אחרת – והיה נחסך הון עתק על גלגול הפרוייקט בין שתי חברות הגוזרות קופון שמן על גבם של היועצים המבצעים את הפעילות עבור חברת "תנופה" המבצעת את הפרוייקט הלכה למעשה. כאשר קיבלה חברת "תנופה" את הפרוייקט  מחברת קואוליטסט, נאמר לה שמנהל הפרוייקט כבר נקבע על ידי האלוף עצמו והוא מועסק על ידי קואוליטסט כמנהל הפרוייקט, ייחוסו היחידי של מנהל הפרוייקט היה היותו חבר קרוב של אלוף פקע"ר, ללא כל היכרות קודמת עם תחום החירום או עם תחום ההדרכה.

אנשי אומ״ץ מסבירים כי הפרוייקט הזה מתנהל לאורך כל 2018 ונמשך גם לאורך שנת 2019, כיום ללא חברת "תנופה" .

לא מובן ולא ברור איך תהליך כזה של פקע"ר הפועל ללא כל סמכות, וגרוע מזה בניגוד מוחלט לכל הליך מכרזי או ביקורת מקצועית. חותמת הזמנת עבודה לחברה ,שעל פניו אינה מתאימה לביצוע הפרוייקט  ( אלביט ) אך נבחרת שוב ושוב לביצוע המשימה כאשר כל תפקידה הוא, להעסיק חברה אחרת כקבלן משנה ( קואוליטסט)  שגם היא לא מקצועית ומעסיקה לצורך זה מנהל פרוייקט ( שגם הוא לא מקצועי ולא נבחר במכרז) במשכורת עתק, מפעילה קבלן משנה ( תנופה ) שמבצעת את הפרוייקט תחת מחירים נמוכים הנובעים משרשרת ההוצאות עבור החברות המשורשרות ומנהל פרוייקט שאינו מבין דבר בנושא.

גם לא ברור איך אישר משרד הביטחון התקשרות לאלביט כספק יחיד לפרוייקט / או על ידי הרחבת חוזה קיים במאות אחוזים, למרות שידוע וברור שאין לה בו שום ידע או יתרון, ההיפך הוא הנכון!!!


לדעת אומ״ץ התנהלות זאת גובלת, לכאורה, בשחיתות ומחייבת עצירה מיידית של הפרוייקט ופתיחה בחקירה פלילית לבדיקת הגורמים הנושאים באחריות לשערורייה זאת.

בתנועת אומ"ץ מעלים שורה של שאלות המתחייבות מהאמור בפניה זו וזאת על פי מידע ממקור מהימן שהגיע למשרדי התנועה:

 1. כיצד ומדוע פקע"ר שקיבל מנדט מרח"ל פועל בניגוד מוחלט להנחיות ולהסכם ההסדרה עם רח"ל בעניין זה?
 2. כיצד ומדוע נבחרה חברת "אלביט" לביצוע פרוייקט אימון רשויות מקומיות ללא מכרז וללא כל ידע וניסיון בתחום?
 3. אם נעשה הדבר בתהליך של ספק יחיד, מה היו הקריטריונים שיאפשרו לחברה ללא כל רקע בנושא לקבל את הפרוייקט במחיר מופקע?.
 4. מה המחיר ששולם לאלביט עבור כל שעת עבודה ומה קיבלו בסופו של דבר היועצים שביצעו את העבודה בפועל תחת "תנופה" או תחת קואוליטסט ישירות ?
 5. אם אכן נבחרה אלביט כספק יחיד לעניין זה, אז איך ניתן לה להעביר את הפרוייקט לחברת קואוליטסט כקבלן משנה, הרי ספק יחיד אמור להיות בעל יכולות שאין לאף חברה אחרת במשק?
 6. כיצד אישר פקע"ר להפעיל את הפרוייקט דרך קואוליטסט שבעצמה אין לה כל יתרון בנושא הזה וכמובן ללא כל תהליך של מיון ומכרז ?,
 7. כיצד ומדוע  איפשר פקע"ר לשרשר את הפריוייקט מ"אלביט" ל"קואוליטסט" וממנה ל"תנופה" מבלי לבדוק את פערי המחירים שנוצרו בעקבות שרשור זה ותשלום לחברות שלא עשו מאומה מלבד לגלגל את הפרויייקט לקבלני משנה?.
 8. מעבר לכל זה, כיצד ומדוע נקבע על ידי מפקד פקע"ר – באופן שרירותי – מנהל פרוייקט אדם ללא כל ניסיון מוקדם בנושא?,
 9. לכך יש להוסיף את ההתנהלות להקמת וועדת מזרחי – ועדה שלאחרונה קבעה שיש להעביר את כל הסמכויות מרח"ל לפיקוד העורף, האם מי שמינה את הועדה היה מודע לכך שהאלוף מזרחי עובד עבור אלביט? האם על הסף לא ברור שיש כאן ניגוד עניינים שהיה צריך להיות ידוע לממנים, אין צורך לציין שההמלצה למינוי האלוף מזרחי , הייתה של אלוף הפיקוד.
 10. אבל זה לא הכול, פיקוד העורף מבצע אימונים גם לנפות הפיקוד, לצורך שילוב נתונים של משרדי ממשלה בתרגילים הוקמה מנהלת נוספת בראשותו של מר רצבי , אשר גם כל ייחוסו והתאמתו לתפקיד נובעת מחברותו לאלוף הפיקוד. ובכלל לשם מה צריך להקים מנהלת המייצגת את משרדי הממשלה? הרי לצורך זה קיימת רח"ל. לא?
 11. באותה הזדמנות, הגיע הזמן גם לבדוק את ההתקשרות הבלתי מובנת של פקע"ר עם חברת TSG לצורך הקמת מערכת השו"ב "שועל" לפיקוד העורף? אם היה מדובר רק במערכת לפיקוד אז אולי זה מובן, אבל היום המערכת הזאת "נדחפת" על ידי הפיקוד לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה, גם כאן ללא כל הליך מכרזי, מה עוד שקיימות מערכות רבות וטובות שכבר פועלות ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה, אך פיקוד העורף מסרב לממשק את מערכת "השועל" עם המערכות האחרות דבר שמביא לכך שמערכות אחרות אינן יכולות לחדור לשוק הזה, נראה על הסף שגם כאן יש מתן העדפה לחברה אחת – העדפה ששווה עשרות מילוני שקלים- , ללא כל הליך מכרזי ואף פגיעה חמורה בעקרונות ובנהלים של משרד הביטחון.

שאלות אלה מדגישים באומ״ץ מציגות, לכאורה, חשש כבד לשחיתות של מי שעומד בראש המערכת הפיקודית אשר דאג למקורבים לקבלת עבודות ייעוץ ללא מכרז ואף ללא התאמה לתפקיד ומעל הכול דאג שוועדה בראשות האלוף מזרחי תפעל לטובת המשך השחיתות הפיקודית  ובחסות החלטות שר הביטחון שסביר מאוד להניח שלא היה מודע לכל המתרחש בפיקוד העורף.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

כתיבת תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.