תגית: נהריה: תרגיל הפעלת בני נוער בחירום התקיים בעיר