קטגוריה: מקומי – חיפה והצפון

הגב' אוסנת פייביש, הגב' שרה אבוחצירה ויהודית כהן

כהונה נוספת לוועד עובדי מתנ"ס קרית אתאהיום התקיימו בחירות לנציגות העובדים במתנ"ס קרית אתא ובסיומו נבחר לכהונה נוספת וועד העובדים הקיים.

הליך הבחירות נוהל ונערך על ידי נציגי ההסתדרות במרחב חיפה, גב' לימור שמר מזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות המעו"ף במרחב, מר

להמשך קריאה »