Day: יוני 18, 2024

מפגש יזמות צילום דימה ולרשטיין

מפגש פסגה:

גורמי היזמות הבכירים בחיפה של המוסדות האקדמיים והרפואיים התכנסו בשבוע שעבר כדי לחזק את חיפה להתבסס כמובילה טכנולוגית ארצית בשבוע

להמשך קריאה »