יום: אפריל ב6, 2021

כנס של תנועת אומץ מחוז הצפון - 2018

יור תנועת אומ"ץ פליצ׳ה פלד לשר האוצר: ״הפסיקו את הביזבוז המשווע של מיליוני שקלים מכספי הציבור עבור שכירויות כפולות של משרדים ריקים לעובדי מדינה ברחבי הארץ״

יש לבטל את מכרז הקמת קריית הממשלה בחולון שפורסם בניגוד לכללי מינהל תקין יו״ר תנועת אומ״ץ פליצ׳ה פלד ועו״ד יצחק

להמשך קריאה »